LEVERANDØRER

• Vores IT er hosted hos Scannet
• Online slots https://slotsduck.com/
• Hjemmeside/Grafik er designet af Bonnesen Design
• Fotos er taget af Fotograf Mike Reuter
• Telefonerne besvares altid høfligt og professionelt af Responsum
• Revisor: Deloitte, København
• Bank: Handelsbanken, Charlottenlund
• Forsikring: HDI-Gerling, København