Velkommen til advokatfirmaet Svedal

Advokatfirmaet Svedal har eksisteret siden september 2005, og grundstenen i firmaets fundament er at yde god service til firmaets kunder.

God service handler om at kunne sit juridiske værktøj og kombinere det med den rette strategi og menneskeligt spændvidde og et bredt udsyn.

Som uddannet mediatoradvokat er det magtpåliggende for mig at søge dialogen og derigennem finde løsninger til gavn for klienten, således at domstolene bliver sidste mulighed, hvis der ikke kan findes en løsning udenretligt.

Jeg ønsker, at ånden skal være uformel, samtidig sørger jeg for, at formen udadtil er professionel og korrekt.

Det er et vigtigt parameter at efterleve de advokatetiske regler, som betyder, at du som klient altid er sikret fortrolighed, uafhængighed og uvildig rådgivning. Og hvis der skulle opstå interessekonflikt, vil jeg sørge for at sagen overleveres til en anden advokat, som kan bistå dig.

Jeg er medlem af Advokatsamfundet, og min advokatansvarsforsikring er tegnet hos ADIS forsikring.

Mine forretningsbetingelser finder du under fanebladet: Forretningsbetingelser

Medlemskab af:
Advokatsamfundet
Danske Advokater
Danske Mediatoradvokater