Inkasso med et tvist

Har du også penge til gode? – og er debitor gået i flyverskjul?

Jeg kan hjælpe dig. Det er vigtigt at være opmærksom på sine debitorer både fordi det er en kunde, og det er likviditet eller rettere manglende likviditet i dit firma.

”Alle skal betale, hvad de skylder” – og ”pengegæld er bringegæld”. Advokater kan mange fine udtryk, men i sidste ende handler det om, hvordan debitor håndteres. I mange tilfælde kan der skabes resultater, hvis man går i dialog med debitor. Det er ikke onde mennesker. Det er mennesker, som har ondt i økonomien, og det kan der være mange årsager til. I disse Coronatider bliver alle ramt, og dem i som i forvejen havde en skrøbelig økonomi bliver ramt ekstra hårdt.

Min tilgang er enkel. Kontakt debitor, indled en dialog og find en holdbar løsning, hvor gælden betales i afdrag eller der gives en akkord eller en tredje løsning, som giver mening i den givne situation.

Ja, det ultimative våben er at gå i retten, men det er sjældent, at der kommer noget godt ud af domstolenes behandling – ikke fordi dommerne ikke er dygtige – men fordi processen ikke passer til mennesker, der vitterlig ikke har evnen til at betale. En retssag vil blot fordyre processen, og give kreditor flere ærgrelser

Inkasso med en tvist af menneskelig forståelse giver bedre resultater.

Hvis du har penge til gode, så ringe til mig på 27441903 eller skriv en mail på: mes@advokat-svedal.dk

Mediation

En konflikt kan håndteres på mange måder, men den som skaber de bedste resultater er mediation, hvor parterne finder en løsning på deres uenighed gennem en dialogbaseret proces.

Er det virkelig så enkelt? – ja, hvis du ønsker at løse konflikten.

Mediation er baseret på dialog styret af en trænet mediator, der sørger for taletid til begge parter. Mediator tager ikke stilling til konflikten, men mediator sørger for at styre processen, så parterne holder fokus på at løse problemet.

Mediation er fortroligt og den viden og indsigt, der opnås i processen kan ikke anvendes i den efterfølgende retssag. Tavshedspligten gælder alle deltagerne i mediationen.

Mediation er frivilligt. Ingen kan tvinge dig til at blive ved forhandlingsbordet. Du kan til enhver tid vælge at forlade lokalet.

Mediation er billigt i forhold til at gennemføre en retssag. Mediation kan være dækket af din retshjælpsforsikring.

Ved mediation er der alt at vinde og intet at tabe.

www.mediationsinstituttet.dk

Hvis du vil høre mere om mediation, så ring til mig på 27441903 eller skriv en mail på: mes@advokat-svedal.dk